Image - We Care
Image - BG - WeCare For Planet

3

WeCare
for transparency

Lees meer

DE TRACEERBAARHEID VAN ONZE PRODUCTEN GARANDEREN MET 
INACHTNEMING VAN DE STRENGSTE SOCIALE EN MILIEUCRITERIA.

Onze productieprocessen achter de schermen onthullen en solide relaties met onze leveranciers en partnerfabrieken opbouwen: wij ondernemen tal van acties om tot een verantwoorde productie te komen en traceerbaarheid en transparantie te garanderen.

Image - Savoir faire & innovation

IN VOLLEDIGE
TRANSPARANTIE

Image - PLASTIQUE & DECHETS

OP WEG NAAR
TRACEERBAARHEID

Image - SAVOIR faire & INNOVATIONS

IN VOLLEDIGE
TRANSPARANTIE

ACHTER DE SCHERMEN VAN DE PRODUCTIE

Sinds 2020 bieden wij onze klanten een blik in het hart van onze partnerfabrieken, zodat zij zonder filters en in alle transparantie kunnen ontdekken wat er zich achter de schermen afspeelt in de fabrieken waarmee wij samenwerken.

In winkels worden producten voorzien van een QR-code die toegang geeft tot informatie over de fabriek waarin ze zijn geproduceerd.

Op etam.com heeft elke productpagina een korte video die onthult in welke fabriek het werd vervaardigd.

IN 2022 ZAL 100% VAN HET ETAMLINGERIEAANBOD
ZIJN PRODUCTIEPROCES ONTHULLEN

Image - BG - WeCare For Planet

OP HET ETIKET

Ons WeCare-productlabel bevat alle informatie
over de vezels in onze producten: materiaal,
% verantwoorde vezels in fasen,
details van het gebruikte proces en milieuvoordelen.

Image - SAVOIR faire & INNOVATIONS

OP WEG NAAR
TRACEERBAARHEID

VERTROUWDE PARTNERS

De Etam Groep kan rekenen op een pool van jarenlange partner-leveranciers, met wie zij streeft naar een partnerschap op lange termijn door gebruik te maken van de gezamenlijke ervaring die in de loop van vele jaren is opgedaan.

De gemiddelde samenwerking met onze belangrijkste leveranciers bestaat al meer dan 12 jaar en weerspiegelt onze wil om te streven naar verantwoorde praktijken op het gebied van transformatie en ecodesign.

VERTROUWDE PARTNERS

De Etam Groep kan rekenen op een pool van jarenlange partner-leveranciers, met wie zij streeft naar een partnerschap op lange termijn door gebruik te maken van de gezamenlijke ervaring die in de loop van vele jaren is opgedaan.

De gemiddelde samenwerking met onze belangrijkste leveranciers bestaat al meer dan 12 jaar en weerspiegelt onze wil om te streven naar verantwoorde praktijken op het gebied van transformatie en ecodesign.

CERTIFICATEN EN NALEVINGSHANDVESTEN

Wij besteden bijzondere aandacht aan de selectie en ondersteuning van onze partners. Elke fabriek waarmee we werken, wordt regelmatig gecontroleerd door externe auditors en voldoet aan internationaal erkende en strenge sociale normen zoals BSCI, SMETA, SA8000 en ICS (99% van onze fabrieken heeft een certificaat van sociale naleving vanaf 31/12/2021).

Deze audits worden uitgevoerd door onafhankelijke auditfirma's die volgens deze normen zijn geaccrediteerd om te garanderen dat de fabrieken aan de normen voldoen. Deze sociale audits evalueren onder meer de naleving van de arbeidsvoorwaarden, de gezondheid van de werknemers, de veiligheid op de werkplek, alsook het verbod op kinderarbeid en non-discriminatie. De audits vinden ten hoogste om de twee jaar plaats en worden aangevuld met opleidingen voor de leveranciers, die in een continu verbeteringsproces worden geïntegreerd.

We hebben een Gids voor Verantwoordelijke Leveranciers opgesteld die door al onze leveranciers moet worden ondertekend.

Bovendien bezoeken onze lokale teams regelmatig fabrieken om te controleren of ons sociaal beleid wordt nageleefd. We hebben een waarschuwingssysteem opgezet zodat werknemers kunnen waarschuwen bij eventuele praktijken die niet aan onze eisen voldoen.

Om de traceerbaarheid van onze bevoorradingsketen te verbeteren, hebben wij verschillende acties ondernomen:

- De publicatie van een volledige lijst van Tier 1-fabrieken die sinds 2020 voor de Groep werken op de Open Apparel Registry (OAR)-website.

- De OAR is een open-source-instrument dat een lijst bevat van kledingfabrieken over de hele wereld, en aan elke fabriek een unieke identificatiecode toekent.

- de lancering van een traceerbaarheidstool om onze leveranciers in kaart te kunnen brengen van het volledige gamma van niveaus 1, 2 en 3.

Om de traceerbaarheid van onze bevoorradingsketen te verbeteren, hebben wij verschillende acties ondernomen:

- De publicatie van een volledige lijst van Tier 1-fabrieken die sinds 2020 voor de Groep werken op de Open Apparel Registry (OAR)-website.

- De OAR is een open-source-instrument dat een lijst bevat van kledingfabrieken over de hele wereld, en aan elke fabriek een unieke identificatiecode toekent.

- de lancering van een traceerbaarheidstool om onze leveranciers in kaart te kunnen brengen van het volledige gamma van niveaus 1, 2 en 3.

Image - BG - WeCare For Planet

ONS DOEL VOOR 2025: HET VOLLEDIG IN KAART
BRENGEN VAN ONZE TOELEVERINGSKETENS,
TOT AAN DE GRONDSTOFFEN.

Image - We Care