VERKLARING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens (hieronder aangeduid als de "Verklaring") beschrijft het beleid van de Etam Groep en de aan haar gelieerde ondernemingen (hieronder aangeduid als de "Etam Groep") inzake persoonsgegevens en cookies op de website www.etam.com of op elke andere door de Etam Groep beheerde website (hieronder aangeduid als de "Website"). Deze Verklaring heeft tot doel u te informeren over de omstandigheden waarin de Etam Groep persoonsgegevens verzamelt, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verzameld, het gebruik van deze gegevens en uw rechten. De Verklaring is van toepassing op alle gegevens die tijdens uw navigatie op de Website door u worden verstrekt of door de Etam Groep worden verzameld.

Tijdens uw navigatie op de Website kan de Etam Groep persoonlijke gegevens over u verzamelen. Deze persoonlijke gegevens omvatten met name:

 • • nominatieve gegevens, zoals uw burgerlijke staat, telefoonnummers, huisadres voor de aflevering van uw bestelling, e-mailadres voor de toezending van de nieuwsbrief, foto's die u verstrekt;
 • • elektronische identificatiegegevens die in of via uw computer beschikbaar zijn (zoals cookies of IP-adressen). Uw elektronische identificatiegegevens kunnen de terminal die u voor de verbinding gebruikt identificeren of geolokaliseren (zonder nauwkeuriger te zijn dan de plaatsnaam) of de pagina's identificeren die u op de Website raadpleegt en zijn over het algemeen op zich ontoereikend om u met naam te identificeren.

1. ALGEMENE INFORMATIE

Via de Website kan u worden verzocht om persoonsgegevens te verstrekken aan de Etam Groep, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een klantaccount, het bestellen van producten of het abonneren op de nieuwsbrief.

De Etam Groep kan bepaalde informatie verzamelen met betrekking tot uw navigatie op de Website, onder de voorwaarden die hieronder in het gedeelte "Cookies" nader worden beschreven.

Het advocatenkantoor POGGI, advocate Anne-Sophie Poggi, 50 rue Etienne Marcel 75002 Parijs, Frankrijk, is in overeenstemming met de geldende regelgeving benoemd tot functionaris gegevensbescherming. Contact : cabinet@poggiavocats.com / +33 1 44 82 02 60

2. RECHT OP TOEGANG, CORRECTIE, VERWIJDERING EN BEZWAAR TEGEN VERWERKING

U hebt recht op toegang tot en correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens en u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens. U kunt dit recht op elk moment uitoefenen door een e-mail te sturen naar: privacy@etam.be.

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waarin u uw gewone verblijfplaats hebt, waarin u werkt of waarin de mogelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de geldende regels.

Om ​U af te melden ​van onze nieuwsbrief​, klik op de onderstaande link die steeds aanwezig is in elke email of contact​eer ons op het volgend adres: "Etam Lingerie, 57/59 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy

3. BEHEER VAN DE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE ETAM GROEP

3.1 Doeleinden van de gegevensverzameling

Via de Website verwerkt de Etam Groep de u betreffende gegevens die nodig zijn voor de volgende doeleinden:

 • • Beheer van uw nieuwsbriefabonnement (aan- en afmeldingen).
 • • Uitvoering en follow-up van uw op de Website geregistreerde productbestellingen.
 • • Opstelling van anonieme statistieken over de bezoeken aan de Website.
 • • Verlening van toegang tot bepaalde functies van de Website.
 • • Verstrekking van informatie over producten en/of diensten en reclameberichten.
 • • Uitvoering van enquêtes en peilingen.

3.2 Bewaring van de gegevens

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld:

 • • Voor het beheer van uw nieuwsbriefabonnement: de Etam Groep bewaart de gegevens gedurende 3 jaar vanaf het laatste contact. In geval van afmelding staakt de Etam Groep de toezending van nieuwsbrieven.
 • • Voor de bestelling van producten: de verzamelde gegevens worden bewaard voor de uitvoering van uw bestelling en vervolgens gedurende de tijd die nodig is voor het bewijzen van een recht of een overeenkomst. Deze gegevens kunnen worden gearchiveerd in overeenstemming met de bepalingen van de Franse handelswet "Code de commerce" inzake de bewaartermijn van boekhoudingen en bij handelsactiviteiten opgestelde documenten en van de Franse consumentenwet "Code de la consommation" inzake de bewaring van elektronisch gesloten overeenkomsten.

3.3 Ontvangers van de gegevens

Uw persoonsgegevens zijn bestemd voor de afdelingen van de Etam Groep die betrokken zijn bij uw verzoeken. Evenwel:

 • • Wanneer u een product bestelt op de Website, zijn de persoonsgegevens die u in het kader van de bestelling verstrekt, bestemd voor het bedrijf van de Etam Groep of voor zijn onderaannemers die belast zijn met de uitvoering van deze bestelling.
 • • Uw persoonsgegevens worden in ieder geval niet overgedragen buiten Europa en de Etam Groep verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend in de volgende gevallen:
  o als de Etam Groep deze informatie met derden moet delen om de door u gevraagde service te kunnen verlenen, of
  o als de Etam Groep door een gerechtelijke instantie of andere overheidsinstantie wordt bevolen om deze informatie te verstrekken, of
  o u vooraf toestemming hebt gegeven voor het delen van deze informatie.

3.4 Beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens

De Etam Groep heeft de redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen en om te voorkomen dat deze door onbevoegde derden kunnen worden gewijzigd, beschadigd, verwijderd of geraadpleegd. Hiervoor zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ingevoerd.

De Etam Groep heeft echter geen controle over alle met het internet verband houdende risico's en wijst de internetgebruikers op het bestaan van mogelijke risico's inherent aan het gebruik en de werking van het internet.

Voor de technische opslag van uw persoonsgegevens worden uw gegevens gecentraliseerd bij de volgende serviceverleners:

 • • oXya – in de Franse regio's Ile-de-France en Hauts de France;
 • • Salesforce Commerce Cloud – in Ierland;
 • • Amazon Web Service – in Duitsland en Ierland;
 • • Jaguar Networks – in de Franse regio Provence-Alpes-Côte-d'Azur;
 • • OVH – in de Franse regio Hauts-de-France;
 • • Actito – In België.

De Etam Groep hecht het grootste belang aan de bescherming en beveiliging van haar informatiesystemen.

De Etam Groep heeft tools ingevoerd om mogelijke inbreuken op de beveiliging te kunnen detecteren. Deze tools kunnen incidenteel tot gevolg hebben dat beveiligingsmedewerkers toegang krijgen tot de persoonsgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt met het oog op het beheer van de beveiliging en in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

4. COOKIES

4.1 Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat in een hiervoor bestemde ruimte in het geheugen van uw terminal kan worden opgeslagen wanneer u een online service bezoekt via uw browser. Door middel van een cookiebestand kan de afzender de terminal identificeren waarin het cookie is opgeslagen gedurende de duur van zijn geldigheid of registratie.

4.2 Op de Website verstrekte cookies

Wanneer u verbinding maakt met de Website, kan de Etam Groep, afhankelijk van uw keuzes, verschillende cookies installeren, met name om tijdens de geldigheidsduur van het cookie de browser die u gebruikt te herkennen.

De doeleinden van de verstrekte cookies zijn:

 • • Statistieken en volumes van de frequentie en het gebruik van de verschillende elementen van de Website (bezochte rubrieken en inhoud, navigatieroutes) registreren, zodat de Etam Groep de belangstelling voor en ergonomie van de services en de zichtbaarheid van de gepubliceerde inhoud kan verbeteren.
 • • Om uw navigatie op de Website mogelijk te maken of te vergemakkelijken, of om u de online communicatieservices te bieden waarom u tijdens uw navigatie verzoekt, en derhalve:
  o de presentatie van de Website aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (taalkeuze, schermresolutie, besturingssysteem enz.) wanneer u de Website bezoekt, afhankelijk van de apparatuur en de software voor weergeven of lezen die uw terminal bevat;
  o om informatie op te slaan inzake een formulier dat u op de Website hebt ingevuld (registratie van of toegang tot uw account) of inzake producten, services of informatie die u op de Website hebt gekozen (gewenste service, inhoud van een bestellijst of een wensenlijst, enz.;
  o om u toegang te geven tot gereserveerde en persoonlijke gedeelten van de Website, zoals uw account, door middel van identificaties of gegevens die u eventueel eerder hebt kunnen verstrekken;
  o om beveiligingsmaatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld wanneer u na een bepaalde periode wordt uitgenodigd om opnieuw in te loggen voor een inhoud of service.

4.3 Door derden op de Website verstrekte cookies

De Etam Groep kan applicaties van derden op de Website plaatsen om u in staat te stellen de inhoud van de Website te delen met andere personen of om uw bezoek aan de Website of advies over de inhoud kenbaar te maken aan anderen.

De uitgifte en het gebruik van cookies door derden is onderworpen aan het privacybeleid van de betreffende derden.

De Etam Groep heeft geen controle over het proces dat door sociale netwerken wordt gebruikt om informatie te verzamelen met betrekking tot uw navigatie op de Website. De Etam Groep raadt u aan om het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de doeleinden van het gebruik, met name voor reclame, van de navigatieinformatie die deze netwerken kunnen verzamelen via de knoppen van hun applicaties. Dit privacybeleid moet u met name in staat stellen uw keuzes bij deze sociale netwerken uit te oefenen, in het bijzonder door het aanpassen van de instellingen van uw gebruikersaccount op elk sociaal netwerk.

De Website kan cookies bevatten die zijn uitgegeven door derden (communicatiebureau, onderzoeksbureau enz.) en die hen in staat stellen om tijdens de geldigheidsduur van deze cookies navigatie-informatie te verzamelen met betrekking tot de terminals die de Website raadplegen, met name om de doeltreffendheid te meten van betaalde referentiecampagnes bij de zoekmachines.

4.4 Uw keuzes met betrekking tot cookies

Er worden u verschillende mogelijkheden geboden om de cookies te beheren. Een wijziging van de instellingen kan invloed hebben op uw navigatie op het internet en op de omstandigheden voor de toegang tot bepaalde services waarvoor het gebruik van cookies is vereist.

U kunt op elk moment uw wensen met betrekking tot de cookies kenbaar maken en aanpassen, op de hieronder beschreven wijzen.

U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat cookies in uw terminal worden opgeslagen of worden geweigerd, systematisch of afhankelijk van de uitgever van het cookie.

U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat de acceptatie of weigering van elk cookie aan u wordt gevraagd voordat een cookie in uw terminal wordt opgeslagen. Zie voor meer informatie het gedeelte "Instelling van uw keuzes afhankelijk van de gebruikte browser".

(a) De acceptatie van cookies

De registratie van een cookie in een terminal is voornamelijk afhankelijk van de wil van de gebruiker van de terminal. De gebruiker kan zijn keuze op elk moment gratis kenbaar maken en wijzigen middels de instellingen van zijn browser.

Als u in uw browser cookies hebt geaccepteerd, kunnen de cookies die in de bezochte pagina's en inhoud van de Website zijn geïntegreerd, tijdelijk worden opgeslagen in een hiervoor bestemd deel van het geheugen van uw terminal. Ze zijn alleen leesbaar voor de uitgever van het cookie.

(b) De weigering van cookies

Als u de registratie van cookies op uw terminal weigert, of als u de op uw terminal opgeslagen cookies verwijdert, is het mogelijk dat u niet meer beschikt over een aantal functies die noodzakelijk zijn voor de navigatie in bepaalde delen van de Website.

Dit is het geval wanneer u toegang probeert te krijgen tot inhoud of services waarvoor u zich moet identificeren. Dit is ook het geval wanneer, met het oog op de technische compatibiliteit, de gebruikte browser, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit u verbinding maakt, niet meer kunnen worden herkend door de Etam Groep of haar dienstverleners.

In voorkomende gevallen wijst de Etam Groep elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de verminderde werking van haar services voortvloeiend uit de onmogelijkheid om cookies te registreren of te lezen die voor hun werking nodig zijn en die u hebt geweigerd of verwijderd.

(c) Instelling van uw keuzes afhankelijk van de gebruikte browser

De instelling van uw keuzes voor het beheer van de cookies is voor elke browser anders. In het helpmenu van uw browser worden de instellingen beschreven en wordt uitgelegd hoe u uw keuzes inzake cookies kunt wijzigen.

4.5 Als u uw terminal deelt met anderen

Als uw terminal door meerdere personen wordt gebruikt en als dezelfde terminal diverse browsers bevat, kan de Etam Groep niet garanderen dat de services en reclameboodschappen die voor uw terminal zijn bestemd aansluiten bij uw persoonlijke gebruik van de terminal en niet met het gebruik van een andere gebruiker.

In voorkomende gevallen is het gezamenlijke gebruik van uw terminal en de instellingen van uw browser met betrekking tot de cookies uw vrije keuze en uw verantwoordelijkheid.

Meer informatie over cookies en het gebruik ervan is beschikbaar op de website van de Franse Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés op het volgende adres: https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs.

5. WIJZIGING VAN DE VERKLARING

De Etam Groep kan deze Verklaring wijzigen en zal u in dit geval informeren door een speciaal bericht op de Website te plaatsen of door een persoonlijke kennisgeving te sturen met name in het kader van de verzending van nieuwsbrieven.

6. BELEID INZAKE DE PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

De Website is niet gericht op minderjarigen. Hun toegang tot de Website is echter niet verboden, aangezien deze geen inhoud bevat die verboden is voor minderjarigen jonger dan 18 jaar.

Als de Website gegevens verzameld over een minderjarige, kan de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige contact opnemen met privacy@etam.be om deze persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen.