Algemene Voorwaarden

Preambule

Wij heten u welkom op onze website www.etam.be (hierna aangeduid als "site").

Deze algemene voorwaarden van de verkoop zijn uitsluitend van toepassing op de verkoop van producten die worden aangeboden op de site. Ze zijn altijd beschikbaar op deze website voor de klant op het moment van de registratie van de bestelling.

Daarom impliceert de klant het plaatsen van een bestelling volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden aanwezig in brochures, catalogi uitgegeven door ETAM en voornamelijk de voorwaarden die van kracht zijn in Etam winkels.

Eventuele tegenstrijdige voorwaarden aangevraagd door de klant, zullen, bij gebrek aan uitdrukkelijke aanvaarding, niet tegenstelbaar aan Etam zijn, ongeacht het moment waar deze onder aandacht wordt gebracht. Het feit dat Etam niet op een gegeven moment de overhand van een van deze voorwaarden heeft, kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand om later van een van die voorwaarden te profiteren.

ETAM streeft ernaar om zo goed mogelijk de juistheid en het bijwerken van de informatie gepubliceerd op de site te bieden, en behoudt zich het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud te corrigeren.

Als een voorwaarde was te ontbreken, zou het worden beschouwd als onderworpen aan Franse wetgeving in verband met verkoop op afstand.

Website editeur

ETAM LINGERIE SA, met een kapitaal van 6.028.930 euros, waarvan het hoofdkwatier op het volgende adres gevestigd is:
57/59 rue Henri Barbusse
92614 Clichy Cedex
RCS Nanterre B 478 355 753
BTW : BE0630.640.154
Directeur van publicatie: Martin Souriau

Webhost

Demandware
5 Wall Street, Burlington, MA 01803 USA
+1 (888) 553 9216

Klantendienst

Voor informatie, vragen of advies staat onze klantenservice tot uw beschikking:

 • Post: Service Client ETAM.BE
  57/59 rue Henri Barbusse
  92614 Clichy cedex
 • E-mail: Klik hier om het contactformulier te openen of per email : contactetam@etam.be
 

Article 1. Onderwerp

Deze voorwaarden en bepalingen regelen de verkoop van Etam "damesmode" en "lingerie" artikelen aangeboden op de website door ETAM LINGERIE SA met een kapitaal van 6.028.930 euro, geregistreerd in de R.C.S. van Nanterre onder nummer B-478 355 753, waarvan het hoofdkwartier gevestigd is op 57-59, rue Henri Barbusse - 92614 Clichy Cedex - Frankrijk (hierna aangeduid als "Etam") uitsluitend voor alle fysieke meerderjarige personen (hierna aangeduid als de "klant").

Article 2. Producten

2.1 Productkenmerken

Producten online te koop zijn dezelfde die aangeboden op de website. Ze zijn beschreven en gereproduceerd door ETAM op de site met de grootst mogelijke nauwkeurigheid. De informatie verstrekt productomschrijving vermeld onder andere alle kenmerken van de producten (kleur, beschrijving, samenstelling, onderhoud, afmetingen), hun prijs incl. Btw.

Echter, trekt ETAM de aandacht van de klant op het feit dat de foto's niet kunnen zorgen voor een perfecte gelijkenis met het te koop aangeboden product, in het bijzonder met betrekking tot de kleur.

Verschillen kunnen het gevolg zijn van de kleurenkwaliteit van de foto's, van de moeite om op het scherm materialen correct te kunnen weergeven of, zonder exhaustief te zijn, de technische aanpassing hiervan. Deze verschillen kunnen niet worden uitgelegd als een gebrek aan overeenstemming en een annulering van de verkoop veroorzaken.

Indien er een duidelijke fout optreed of het onbeduidende weglaten van de kenmerken van het product en de omschrijving hiervan, kan ETAM niet aansprakelijk worden gesteld.

De aangeboden producten en prijzen op de website zijn geldig zolang ze op de site verschijnen., binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

2.2 Beschikbaarheid Producten

De producten worden aangeboden voor verkoop binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Alleen de producten vermeld op de Site op de dag van de raadpleging door de klant zijn beschikbaar voor verkoop. Dus op het moment van bestelling, wordt de klant op de hoogte gebracht van de beschikbaarheid van het geselecteerde product. In het geval dat een product niet langer beschikbaar is, zal Etam de klant zo snel mogelijk hiervan informeren via e-mail, en indien van toepassing, de geschatte wachttijd voor de levering van het product geven. De klant kan de bestelling bevestigen of een verzoek tot terugbetaling van het product indienen op basis van de factuurprijs.

 • Voorbereidings- en leveringskosten kosten zullen worden vergoed aan de klant als deze de annulering van de gehele bestelling bevestigt.
 • Voorbereidings- en leveringskosten blijven ten laste van de klant als deze de levering bevestigt van een of meerdere producten die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
 

Article 3. Prijs

De prijzen zijn aangeduid in euro's (€) inclusief BTW, Belasting Toegevoegde Waarde, en exclusief kosten voor verzending en levering. De prijzen zijn inclusief de BTW die van toepassing is op de datum van de bestelling. Als het BTW-tarief moet worden veranderd, zal het worden weerspiegeld in de prijs van producten. De forfaitaire bijdrage in de kosten van de voorbereiding en de levering wordt doorgegeven aan de klant op de samenvatting van de bestelling, voorafgaand aan de validatie van de bestelling.

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van producten beschikbaar voor verkoop. Elk geschil op dit punt zal plaatsvinden in de context van een mogelijke "uitwisseling/terugbetaling" zoals hieronder beschreven.

Op elk gewenst moment, behoudt ETAM zich het recht om de prijzen en beschrijvingen van producten, waaronder gevallen van verhoogde kosten, met inbegrip van de BTW-tarieven, en/of voor typografische fouten of schijnbare inbeslagneming te veranderen. Echter zullen de producten in rekening worden gebracht op basis van de geldende prijzen op het moment van de registratie van de bestelling, met uitzondering van kennelijke fouten. Ondanks de waakzaamheid van ETAM is het mogelijk dat fouten optreden i.v.m. prijzen en voor welke reden dan ook (computer bug, technische fout...). Als er bestellingen zijn geplaatst in onjuiste prijzen of kennelijk belachelijke (lage) prijzen, zullen de bestellingen geannuleerd worden, zelfs als deze waren gevalideerd door ETAM. ETAM zal dan elke klant zo spoedig mogelijk informeren, zodat hij in staat is om, indien hij dit wenst, zijn bestelling opnieuw te plaatsen met de juiste en exacte prijs.

Article 4. Bestelling

4.1 Klantnummer

Elke klant moet de velden die worden voorgesteld invullen, om een klantprofiel aan te maken en alle inloggegevens te ontvangen die strikt persoonlijk zijn. In geval van verlies of vergeten van deze inloggegevens moet de klant ETAM onmiddellijk informeren door contact op te nemen met de klantendienst. Om te bestellen, moet de klant een inschrijvingsformulier invullen en alle gegevens die nodig zijn voor de identificatie invoeren:

 • - geldig e-mailadres en wachtwoord van hun keuze (persoonlijk en vertrouwelijk) om de klant op de site te kunnen identificeren,
 • - persoonsgegevens gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht en noodzakelijk voor de verwerking van facturen en levering van bestellingen.

Het is belangrijk dat de klant het formulier invult met zoveel mogelijk nauwkeurigheid om eventuele fouten of incidenten in verband met verzending van bestelde artikelen te voorkomen. De gegevens op deze site zijn uitsluitend bestemd voor ETAM of partners het geval van een uitdrukkelijke aanvaarding door de klant onder de hieronder vermelde voorwaarden.

4.2 Registratie van de bestelling

Elke klant die een bestelling wenst te plaatsen, selecteert het product van zijn keuze door op "Toevoegen aan winkelmandje" te klikken. Na deze stap, en na het klikken op "Naar de kassa", verschijnt er op het scherm een samenvatting pagina die overeenkomt met de bestelling, zodat de klant alle gewenste wijzigingen kan maken en vervolgens bevestigen door op "Betalen" te klikken.

Om toegang te krijgen tot de bevestiging van de bestelling, moet de klant de Algemene Voorwaarden gelezen hebben en uitdrukkelijk accepteren door het vakje voorzien voor dit doel aan te vinken.

4.3 Bevestiging van de bestelling

De klant garandeert ETAM dat hij de vereiste machtigingen voor het gebruik van de gekozen betalingswijze heeft tijdens de registratie van de bestelling. Met het bevestigen van het winkelmandje, de samenvatting van de bestelling en het accepteren van de Algemene Voorwaarden, geeft de klant zijn bevestiging om de bestelling af te ronden door het betalen hiervan. De prijs ten laste van de klant is het bedrag vermeld op de samenvatting van de bestelling dat de klant heeft gelezen voor de bevestiging van de bestelling. Dit geldt als expliciete bevestiging van alle transacties op de site.

Elke bestelling geplaatst op de website wordt uitsluitend online betaald via een van de volgende bankkaarten: Visa, Mastercard , American Express en alle variaties hiervan beschikbaar in de andere betrokken landen.

De bestelling wordt in rekening genomen na het invoeren van het bankkaartnummer, de vervaldatum en het CVV-nummer (3-cijferig nummer op de achterkant van de kaart) voor de betaling. Deze betaling is onderworpen aan een definitieve goedkeuring door de bank.

In alle gevallen zal de online verstrekking van het bankkaartnummer en de definitieve validatie van de bestelling als bewijs worden gebruikt van de gehele bestelling in overeenstemming met de wet van 13 maart 2000 en brengen de opeisbaarheid van de bedragen in verband met de artikelen vermeld in het bestelformulier. Deze bevestiging wordt geacht gelijkwaardig aan de handtekening van de klant en accepteert deze hierbij alle transacties en activiteiten op de site. Echter, in het geval van frauduleus gebruik van de bankkaart, wordt de klant verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Etam klantendienst.

4.4 Beveiliging van de betaling

Etam werkt samen met het bedrijf ADYEN die SSL-beveiliging gebruikt. Uw vertrouwelijke gegevens (kaartnummer, vervaldatum) worden na codering rechtstreeks verzonden naar de ADYEN server en worden nooit aan onze server doorgegeven.

De ADYEN server is verbonden met de servers van de banken van het betrokken land.

4.5 Bevestiging van ontvangst van de bestelling

De definitieve bevestiging van de bestelling vindt plaats na de bevestiging van betaling.

Een bevestigingse-mail van de bestelling en de betaling zal worden verzonden naar de klant om de registratie hiervan te bevestigen, samen met een samenvatting van alle reeds verstrekte informatie, de algemene voorwaarden van verkoop en de herroepingsformulier.

4.6 Status bestelling

Het detail en toezicht op de levering van elke bestelling is op elk moment beschikbaar op de website, in "Mijn Account" nadat de klant zich heeft geïdentificeerd met zijn e-mailadres en wachtwoord.

Article 5. Levering

Behalve in geval van overmacht of een onvoorzienbaar en onoverkomelijke feit, zullen levertijden die hieronder aangegeven zijn in rekening worden genomen vanaf de datum van bestelling. Deze worden gecommuniceerd aan de klant alvorens de bevestiging van de bestelling en betaling. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de leveringswijze te kiezen.

ETAM neemt alle voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat pakketten in perfecte staat aankomen. De klant is echter vereist om de staat van de verpakking en de conformiteit van het geleverde product te controleren, en indien nodig, alle klachten en/of commentaren hiervan op leveringsbon van de vervoerder te noteren.

5.1 Leveringswijzen:

Pakketten worden geleverd naar keuze:

 • per post naar het adres van de klant of naar een ander adres naar keuze (te specificeren in leveringsformulier),
 • in Etam winkels die het ophalen van pakketten accepteren.

ETAM behandelt pakketten van maandag tot en met vrijdag. Elke bestelling wordt binnen 2-3 werkdagen verwerkt. Extra vertragingen worden door onze vervoerders bepaald. Bezorging binnen 1-6 werkdagen.
Let op: tijdens bepaalde periodes (Solden, Privéverkopen…) kunnen de verwerkingstijden langer duren in verband met het grote aantal pakketten te verwerken.

 • Thuisbezorgd per post
  Indien de klant afwezig is: een bericht wordt achtergelaten in de brievenbus. Het pakket zal bij het dichtstbijzijnde postkantoor afgeleverd worden.

5.2 Levertijd

Alle leveringen worden uitgevoerd binnen een maximale periode van 8 werkdagen na de datum van bestelling. Bij overschrijding van meer dan 8 werkdagen na de datum van levering (met uitzondering van overmacht) en binnen 60 dagen na die datum, zal de klant:

 • - Of de vertraging melden via e-mail naar het volgende adres privacy@etam.be. In dit geval, zal ETAM contact opnemen met de postdiensten om een onderzoek in te stellen die maximum 30 dagen zal duren. Na het onderzoek, als het pakket niet gevonden is, zal de klant het bedrag van zijn bestelling terugbetaald krijgen.
 • - Of zijn bestelling annuleren en een verzoek tot terugbetaling aanvragen door contact op te Etam een aangetekende brief met ontvangstbewijs.

5.3 Leveringskosten

  Etam
Standaard
Levering
Leveringstijden Uw pakket wordt binnen 48 uur voorbereid (van maandag tot vrijdag)**
+
2 werkdagen*
(van maandag tot vrijdag)
België Etam
Gratis
 

Article 6. Herroepingsrecht

6.1 Uitoefening van Herroepingsrecht

Volgens de wet , heeft de Klant een herroepingsrecht gedurende een periode van 14 dagen na de ontvangst van de bestelling, die hij uitoefenen kan zonder zijn besluit te rechtvaardigen. We zullen niet de goederen afhalen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Service Clients 57-59 rue Henri Barbusse - 92110 Clichy - Frankrijk of per email: contactetam@etam.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht Waarschuwing: artikelen die onvolledig, beschadigd of vervuild worden geretourneerd door de klant zullen niet geaccepteerd worden.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De producten moeten niet zijn gedragen of gewassen en moeten worden teruggestuurd bij voorkeur in hun originele verpakking en etiket, samen met de factuur of de leveringsbon (de factuur is beschikbaar op de site, in de rubriek “Mijn account”, de leveringsbon is in het pakket te vinden). Waarschuwing: artikelen die onvolledig, beschadigd of vervuild worden geretourneerd door de klant zullen niet geaccepteerd worden.

6.2 Retour mogelijkheden:

De klant retourneert de bestelde producten binnen 14 dagen na de mededeling van besluit van herroeping onder de voorwaarden omschreven in artikel 6.1 hierboven. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

 • Retour per post:

De klant kan de bestelde artikelen terugsturen naar Etam, samen met (i) het herroepingsformulier of andere verklaring verstoken van dubbelzinnigheid, (ii) bij voorkeur de factuur of pakbon, naar het volgende adres en de directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening :
Entrepôt Etam
Retourdienst Etam.be
Steenpoort 2 cel 67
8500 Kortrijk
BELGIE

 • Retour in een Etam winkel:

Geretourneerde artikelen (Lingerie, Damesmode en Beauty producten) worden in de Etam winkel opgeslagen en een ontvangstbewijs wordt aan de klant gegeven. Deze service wordt in Etam Lingerie winkels in heel België aangeboden.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd alsn u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Article 7. Ruilen/Terugbetaling

Onverminderd het bepaalde in het herroepingsrecht, heeft u van ETAM, 30 dagen vanaf de heropening van onze winkels om uw artikel terug te sturen (ongedragen, in de originele verpakking en van het huidige seizoen). De artikelen moet u samen met de factuur die in uw pakket hebt ontvangen terugsturen (deze kunt u in uw verzending bevestigingse-mail vinden of via de rubriek "Mijn account").

Waarschuwing: Artikelen die door de klant onvolledig, beschadigd of bevuild worden geretourneerd kunnen niet worden teruggenomen.

 • • Terugbetaling of ruilen in een Etam winkel: De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen te ruilen of een terugbetaling te ontvangen in een Etam winkel in België.
 • • Terugbetaling in het geval van retour naar het magazijn: Indien de klant ervoor kiest om de artikelen terug naar ons magazijn te sturen, is alleen een terugbetaling mogelijk. De retourkosten moeten door de klant worden betaald (tenzij er een fout door ons is gemaakt). De terugbetaling vindt plaats na ontvangst het pakket. Het bedrag van de retourneerde artikelen wordt bijgeschreven dankzij onze beveiligde betalingspartner ADYEN.

Article 8. Klacht

Voor vragen over een bestelling, staat de Etam klantendienst voor de klanten klaar via de rubriek “Contacteer ons”. In geval van een geschil, moet elke klant het bestellingnummer zowel als het exacte motief van zijn verzoek invullen.

Naar aanleiding van de beslechting van een geschil en indien nodig om verder te gaan met een terugbetaling, wordt deze rechtstreeks op de bankrekening bijgeschreven dankzij onze beveiligde betalingspartner ADYEN.

Onderzoeken die bij de post plaats hebben gevonden om de levering van een pakket te volgen kunnen niet dan 30 dagen bedragen. Afgezien van twee maanden na de opening van een “claim” bestand, zullen terugbetaling verzoeken niet langer in rekening worden genomen omdat de bank agent van Etam alleen terugbetalingen accepteren binnen een maximum termijn van 60 dagen.

In geval van geschillen kun je ook naar het online geschillenbeslechtingsplatform gaan door op de volgende link te klikken: ec.europa.eu/consumers/odr .

Article 9. Persoonsgegevens

Etam informeert klanten dat door het bestellen op de site, zullen de geregistreerde gegevens worden gebruikt door interne afdelingen, die van onze zusterbedrijven en/of die aan de groep Etam behoren:

 • • voor de behandeling van de bestelling,
 • • om hen te informeren over nieuws en evenementen door het sturen van nieuwsbrieven,
 • • en om commerciële aanbiedingen en wedstrijden voor te stellen.

In overeenstemming met de Franse Wet n°78-17 van 6 januari 1978 beschikt u over het recht op toegang en wijziging van uw persoonlijke gegevens. U kunt het gebruik van deze gegevens door de klantendienst van Etam of commerciële partners accepteren of weigeren. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen met vermelding van uw gegevens:

 • • Per e-mail op het adres privacy@etam.be
 • • Per post op het adres: Etam.be - 57-59 rue Henri Barbusse 92110 Clichy cedex – Frankrijk.

De site is ook ontworpen met de grootste aandacht voor de behoeften van de klanten. Dit is de reden waarom Etam gebruik maakt van cookies. De cookie is bedoeld om het bezoek van de klant op de site te signaleren. Cookies worden alleen gebruikt door de site om de persoonlijke service dat voor de klant bestemt is te verbeteren.

Na elk bezoek op de site, moet de klant niet vergeten om zich af te melden van zijn profiel om de vertrouwelijkheid van de gegevens te behouden.

Article 9.2 Garantie

Aangeboden producten voeldoen aan de Franse wetgeving. Alle producten profiteren van de garantie hiervoor bedoeld in het wettelijke regime in de artikelen L211-4 van het consumptie wetboek, zowel als de garantie van verborgen gebreken in de artikelen 1641 Frans Burgerlijk Wetboek.

Article 10. Verantwoordelijkheid

Ondanks onze zorgvuldigheid op onze site, kunnen de foto's en teksten ter illustratie van de producten die worden aangeboden soms fouten bevatten . Na ontvangst van een artikel die niet in overeenstemming is met het bekeken artikel op de site van Etam, kan de klant het artikel ruilen en/of een terugbetaling in overeenstemming met artikel 8 van onze algemene voorwaarden aanvragen.

Etam kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schending van het contract in het geval van:

 • • geen voorraad of onbeschikbaarheid van het product,
 • • verstoring, gehele of gedeeltelijke staking van de postdiensten en het vervoer. In dit geval, zal Etam een levering direct in de winkels bieden, in overeenkomst met het artikel hierboven,
 • • overstromingen, branden, gevallen van overmacht en andere onvoorspelbare of van Etam onafhankelijke gebeurtenissen.

Hyperlinks kunnen verwijzen naar andere websites. ETAM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het geval dat de inhoud van deze websites in strijd is met de wet- en regelgeving van kracht.

Ten slotte, is ETAM niet aansprakelijk voor:

 • • voor een onderbreking van de site, optreden van technische storingen, schade als gevolg van een frauduleuze inbraak door een derde partij die heeft geleid tot veranderingen in de informatie die op de site,
 • • voor niet-materiële fouten met betrekking tot producten,
 • • voor de onmogelijkheid om contact op te nemen met de klantendienst en/of de toegang tot de site.

Article 11. Intellectueel eigendom

Het gebruik van de site is gereserveerd voor een strikt persoonlijk gebruik. In overeenstemming met de wetten die de eigendom van literaire en artistieke rechten of soortgelijke rechten, zijn deze site en alle elementen, merken, tekeningen, modellen, logo's, afbeeldingen, etc. en hun compilatie het exclusieve eigendom van Etam of leveranciers van het merk, deze verleent geen enige licentie of enig recht dan het bekijken van de site.

ETAM herinnert eraan dat elke reproductie, gebruik of wijziging, geheel of gedeeltelijk, van een enig element van de site strikt verboden is zonder voorafgaande een uitdrukkelijke en speciale toestemming van ETAM.

Dientengevolge, kan ETAM dergelijke inbreuk vervolgen, met name in het kader van al diegenen die, direct of indirect, de rechten van het merk zou schenden.

Article 12. Duur

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor zolang de producten en diensten voor verkoop aangeboden door Etam online zijn.

Article 13. Bewijs

De administratie die bijgehouden wordt in de informatiesystemen van Etam en alle partners, onder redelijke voorwaarden voor veiligheid, zal worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen Etam en de klant.

Article 14. Toepasselijk recht - Geschillen

Dit contract is onderworpen aan het Belgische recht. De taal van dit contract is de Vlaamse taal. In geval van geschil zal de Belgische rechtbank worden bevoegd.

In overeenstemming met het besluit van 20/08/2015 heeft elke consument het recht om kosteloos een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar met het oog op een minnelijke schikking van een geschil dat hij zou kunnen hebben met een firma. De ETAM groep heeft het bemiddelingscentrum MEDICYS gekozen: 73 Bld of Clichy 75009 PARIS Tel 0033 1.49.70.15.93 contact@medicys.fr / www.medicys.fr

Article 15. Wijziging Algemene Voorwaarden

Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de site, behoudt ETAM zich het recht op elk gewenst moment de huidige algemene voorwaarden aan te passen of te wijzigen. De nieuwe algemene voorwaarden zullen, indien nodig, ter kennis van de klant worden gebracht door het wijzigen online en zullen toegepast worden alleen op de verkopen die plaats hebben gevonden na de wijziging.

Article 16. Getrouwheidsprogramma "My Etam"

U kunt de algemene voorwaarden van het getrouwheidsprogramma België "My Etam" bekijken op uw getrouwheidsruimte door op "Wettelijke vermeldingen" te klikken.

Article 17. De gedematerialiseerde geschenkkaart

Algemene gebruiksvoorwaarden van de gedematerialiseerde geschenkkaart De gedematerialiseerde geschenkkaart is een geschenkbon waarmee de houder zijn aankopen kan doen in alle ETAM LINGERIE winkels in België en op de website www.etam.be. De Giftcard kan op papier of op een mobiel toestel worden getoond. De houder van de gedematerialiseerde geschenkkaart moet ten minste 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van zijn/haar ouders om deze te mogen gebruiken. Het saldo kan worden geraadpleegd op www.etam.be of rechtstreeks in de winkel. Het saldo kan één of meerdere keren worden gebruikt, totdat het tegoed op is en kan, indien nodig, worden aangevuld met andere betaalmiddelen. De kaart heeft een geldigheidsduur van 12 maanden, te tellen vanaf de datum van verzending van de e-mail. Met deze kaart mag je geen andere geschenkbon kopen. De kaart kan niet worden aangevuld of opnieuw worden uitgegeven. In geval van diefstal, verlies, piraterij van gegevens, frauduleus gebruik of verstrijken van de gebruikstermijn, zal elk mogelijk bedrag dat nog op de kaart stond verloren gaan. Hier kan geen enkel verzet tegen worden aangetekend. Ze is niet geregistreerd. Ze kan niet het onderwerp uitmaken van een tegenpartij of een vergoeding in species. In geval er een in de winkel aangekocht product terug wordt gebracht in de winkels en deze werd aangekocht met een Giftcard, kan het product enkel worden omgeruild, zoals beschreven op de kassabon. In geval van een retour in de winkel of het magazijn van een product dat online werd aangekocht met een gedematerialiseerde geschenkkaart, zal de klant een terugbetaling krijgen in de vorm van een gedematerialiseerde geschenkkaart. Dit wordt per e-mail verzonden naar het adres dat is opgegeven tijdens het plaatsen van de bestelling bij Etam. Het is niet toegestaan om meerdere gedematerialiseerde geschenkkaarts te gebruiken voor éénzelfde online aankoop. De houder van de gedematerialiseerde geschenkkaart is verantwoordelijk voor het bewaren en het gebruik ervan. Algemene verkoopsvoorwaarden van de gedematerialiseerde geschenkkaart De aankoop van de gedematerialiseerde geschenkkaart geschiedt op de website www.etam.be. De koper van de gedematerialiseerde geschenkkaart moet ten minste 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van zijn/haar ouders om deze te mogen aankopen. Het bedrag kan 15, 30, 50, 75, 100 of 150 € zijn. De gedematerialiseerde geschenkkaart heeft een geldigheidsduur van 12 maanden, geldig vanaf de datum van verzending van de e-mail door ETAM aan de ontvanger. Deze verzending kan worden uitgevoerd binnen een periode van 2 uur tot maximaal 6 maanden vanaf de aankoopdatum, afhankelijk van de door de koper opgegeven gewenste datum. De koper heeft de mogelijkheid om een persoonlijk bericht van maximaal 100 tekens te redigeren, dat bij het verzenden van de gedematerialiseerde geschenkkaart aan de ontvanger wordt toegevoegd. ETAM is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de betekenis van deze boodschap, de koper verbindt zich ertoe ter goeder trouw, respecteert de moraal en maakt geen inbreuk op de openbare orde. ETAM behoudt zich het recht voor om elke boodschap die niet aan deze criteria voldoet te verwijderen. De verzending van de gedematerialiseerde geschenkkaart gebeurt op de datum en naar de gegevens van de ontvanger die door de koper zijn verstrekt. ETAM is niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten in de informatie die door de koper is verstrekt, waardoor de gedematerialiseerde geschenkkaart niet ontvangen zou kunnen worden, noch indien de door ETAM verzonden e-mail door de begunstigde als een ongewenste e-mail of spam wordt beschouwd. De koper moet oplettend zijn bij het invoeren van de informatie van de ontvanger van de gedematerialiseerde geschenkkaart. Na aankoop van een gedematerialiseerde geschenkkaart ontvangt de koper een bevestigingsmail. Als de koper na ontvangst van deze e-mail een fout in de verstrekte informatie ontdekt, moet hij ETAM hiervan per e-mail op de hoogte stellen. ETAM kan in geen geval de ingevoerde gegevens wijzigen: als de gedematerialiseerde geschenkkaart nog niet is verzonden, zal deze worden geannuleerd. De koper ontvangt een terugbetaling en moet een nieuwe bestelling plaatsen op de website www.etam.com. Als de gedematerialiseerde geschenkkaart reeds is verzonden en op voorwaarde dat het toegekende tegoed niet is uitgegeven, zal ETAM deze deactiveren en automatisch een nieuwe uitgeven, op basis van de gewijzigde gegevens die door de koper werden gecommuniceerd. ETAM is niet verantwoordelijk indien de gedematerialiseerde geschenkkaart zou worden gebruikt door een persoon die niet is toegekend door de koper, of de ingevoerde gegevens op het moment van de aankoop correct waren of niet. Reminder: de gedematerialiseerde geschenkkaart is niet geregistreerd. Dit heeft als gevolg dat ETAM, op het moment van gebruik ervan in de winkels of online op de website www.etam.com, niet verplicht is om de identiteit van de gebruiker na te gaan. Bij ontvangst van de gedematerialiseerde geschenkkaart is de bestemmeling, die eerst door de koper is geïnformeerd, verantwoordelijk voor het bewaren en het gebruik van de kaart. ETAM is niet verantwoordelijk in het geval van verlies, diefstal, hacken van gegevens of frauduleus gebruik. Na het verstrijken van de gebruikstermijn van de gedematerialiseerde geschenkkaart, zal het resterende tegoed evengoed verloren gaan. De koper heeft 14 dagen de tijd om de aankoop in te trekken, nadat de oorspronkelijke bestemmeling de gedematerialiseerde geschenkkaart heeft ontvangen. Na de ontvangst van de kennisgeving van de intrekking, zal ETAM de gedematerialiseerde geschenkkaart deactiveren, onder voorbehoud dat het toegekende tegoed niet geheel of gedeeltelijk gebruikt werd en zal binnen een termijn van 14 dagen overgaan tot de terugbetaling van de kaart, volgens de betaalmethode die werd gebruikt op het moment van de aankoop. Bovendien wijst ETAM de verantwoordelijkheid af in geval van het verbreken van een internetdienst, externe inbreuk, computervirus, falen van de telecommunicatiesystemen of enige andere Act of God, waardoor het verzenden van de gedematerialiseerde geschenkkaart onmogelijk wordt onder de door de koper verzochte voorwaarden.

Artikel 18. Loyaliteitsprogramma Etam Connect

Klik hierom de algemene voorwaarden van het loyaliteitsprogramma Etam Connect te vinden